ഡാൻ ഹോഗൻ, കഥാനായകന്, സൂപ്പർ ക്രിസ്ത്യൻ, അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ചാമ്പ്യൻ

ഡാൻ ഹോഗൻ

യേശു പറഞ്ഞ സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, “നിങ്ങൾ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു?” ഗിരിപ്രഭാഷണം ൽ, യേശു രോഗികൾക്കു സൌഖ്യം നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുമായി നിയന്ത്രിക്കാനാകും എങ്കിൽ വീടില്ലാത്ത-മാത്രം അഭയം നൽകാൻ പറഞ്ഞു, വലത്? “ഞാൻ ഭവന വേണമെങ്കിൽ…” ഞാൻ ഉനംബിഗുഒഉസ്ല്യ് വീടില്ലാത്ത ഞാൻ. ഡാൻ ഹോഗൻ തന്റെ കമ്പനി രക്ഷിതാവ് എന്ന &

കൂടുതല് വായിക്കുക

നിങ്ങൾ പണം ലഭിച്ചു

Fight the power. Hunter Hogan at HunterThinks.com

ഞാൻ വീടില്ലാത്ത സുഖമാണ്. ഞാൻ ദരിദ്രമായിരിക്കുന്നു സുഖമാണ്. ഞാൻ ആറു പേർ ആക്രമിച്ചു, മൂന്നു ദിവസം മുൻപ്, അവർ എന്റെ വലങ്കയ്യൻ തകർത്തു അത് ഇപ്പോഴും മുറിവിൽ ആണ്. താഴെ, എങ്ങനെ എന്റെ പിതാവു, ഡാൻ ഹോഗൻ, ക്രിസ്ത്യൻ, replies. ഹണ്ടർ ഹോഗൻ, നിങ്ങൾ ലഭിച്ചു $50.00 USD Hello, Hunter Hogan Lord & ഹോഗൻ മലയാളം രാജ്യം നിങ്ങളെ അയച്ചു $50.00 USD Note from Lord & ഹോഗൻ

കൂടുതല് വായിക്കുക

സമകാലിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം: തെളിവ്

സമകാലിക അനാവശ്യ വേദന നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം മനസിലാക്കാനായി, മനുഷ്യർ തെളിവുകൾ-അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീരുമാനം-നിർമ്മാണം വാശി ഓർക്കുക.

കൂടുതല് വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ ഹാഷ്ടാഗ് ആത്മഹത്യപ്രേരണ ഹോട്ട്ലൈൻ ആളുകളെ കൊല്ലുക

ഇല്ല വിശ്വസനീയമായ പഠനം ഒരു ആത്മഹത്യ ഹോട്ട്ലൈൻ മൊത്തം ആത്മഹത്യ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി. സത്യത്തിൽ, ചില ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ ഉപകാരപ്രദമായി ആത്മഹത്യ വശമോ ആത്മഹത്യ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കണ്ടെത്തി rate.Do: സംഭാവനചെയ്യുക. ഉപകാരപ്രദമായി: സംഭാവന മറ്റ് ആളുകളെ പറയുന്നു. ആത്മഹത്യ ഹോട്ട്ലൈനുകളുടെ കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആളുകളെ ദീനി നിർത്തുക.

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഫേസ്ബുക്ക് പിടിച്ചുപറിയും; നിരാശാബോധം; ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന

പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആശയവിനിമയം അവരെ പണം എന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതം നിയമപരമാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുക

I’m disabled & വീടില്ലാത്ത.

I must earn money from advertisements.

Please whitelist my website and YouTube channel in your ad blocker or cookie blocker, such as Privacy Badger.

നന്ദി.