The difficulties of owning things

The tangent video

നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്റെ രോഗവും എന്റെ ദാരിദ്ര്യം ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയും എന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ പിന്തുണ.

കൂടുതല് വായിക്കുക